१२ बटा कुण्ड संगै मनमोहक कञ्चनपुरको पर्यटकिय धार्मिक क्षेत्र भम्केनिधाम ।

१२ बटा कुण्ड संगै मनमोहक कञ्चनपुरको पर्यटकिय धार्मिक क्षेत्र भम्केनिधाम ।

प्रतिकृया दिनुहोस